עמוד:6

2 . » בכל סעיף 5 הקוסמים רוצים לחלק את העוגות שווה בשווה ביניהם . כמה עוגות יקבל כל קוסם ? חלקו את העוגות, פתרו את התרגילים והשלימו . » פתרו . היעזרו בסעיפים א - ג . התבוננו בסעיפים א - ג . מה הקשר בין המספרים שבתרגילי החילוק ובין התוצאות ד יון שלהם ? נסו להסביר מדוע זה כך . א ב ג = 5 : 2 = 5 : 3 כל קוסם יקבל עוגה . כל קוסם יקבל עוגה . כל קוסם יקבל עוגה . = 5 : 1 עוגותקוסמים = 5 : 4 השבר כמנת חילוק 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר