עמוד:158

158 فار غ، فارغةרֵיק, רֵיקָה رقصרִיקוּד طر يّ، طريّةרַךְ, רַכָּה سيِّئ، سيّئةרַע, רָעָה فكرة، أفكارרַעְיוֹן ( ז' ) , רַעְיוֹנוֹת ضجّةרַעַש يركضרָץ, לָרוּץ فقطרַק ש سؤالשְאֵלָה طريقשְבִיל خطأשְגִיאָה حقل، حقولשָׂדֶה ( ז' ) , שָׂדוֹת שְׂדֵה תְעוּפָה ( ז' ) , مطار، مطارات שְׂדוֹת תְעוּפָה يسألשוֹאֵל, לִשְאוֹל يكسرשוֹבֵר, לִשְבּוֹר يسبحשׂוֹחֶה, לִשְׂחוֹת يستلقيשוֹכֵב, לִשְכַּב يُرسلשוֹלֵחַ, לִשְלוֹחַ يسمعשוֹמֵעַ, לִשְמוֹעַ مختلف، مختلفةשוֹנֶה, שוֹנָה يغرَقשוֹקֵעַ, לִשְקוֹעַ يشربשוֹתֶה, לִשְתוֹת يغرسשוֹתֵל, לִשְתוֹל يصمتשוֹתֵק, לִשְתוֹק شطرنجשַחְמָט شجيرةשִׂיחַ نومשֵינָה درسשִיעוּר أغنيةשִיר حيّשְכוּנָה جارשָכֵן ثلجשֶלֶג يضَعשָׂם انتبهשָׂם לֵב, לָשִׂים לֵב يسارשְׂמאֹל فَرِح، فرِحةשָׂמֵחַ, שְׂמֵחָה سنة، سنواتשָנָה ( נ' ) , שָנִים كلاكما، كلتاكُماשְנֵיכֶם, שְתֵיכֶן كلانا، كلتاناשְנֵינוּ, שְתֵינוּ ساعةשָעָה بوّابةשַעַר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר