עמוד:152

152 مُميَّز، مُميَّزةמְיוּחָד, מְיוּחֶדֶת فورًاמִייָד كلمة، كلماتמִילָה ( נ' ) , מִילִים مليارמִילְיַארְד ماكينةמְכוֹנָה يُحضّرמֵכִין, לְהָכִין يعرفמַכִּיר, לְהַכִּיר يُدخِلמַכְנִיס, לְהַכְנִיס مليء، مليئةמָלֵא, מְלֵאָה مالح، مالحةמָלוּחַ, מְלוּחָה فندق، فنادقמָלוֹן ( ז' ) , מְלוֹנוֹת يُداعبמְלַטֵף, לְלַטֵף يعلّمמְלַמֵד, לְלַמֵד يملأמְמַלֵא, לְמַלֵא يختر عמַמְצִיא, לְהַמְצִיא بالفعلמַמָש يستمرّמַמְשִיךְ, לְהַמְשִיךְ نغمةמַנְגִינָה يعزفמְנַגֵן, לְנַגֵן قائدמַנְהִיג مديرמְנַהֵל مديرةמְנַהֶלֶת يشرحמַסְבִּיר, לְהַסְבִּיר يرتّبמְסַדֵר, לְסַדֵר خطير، خطيرةמְסוּכָּן, מְסוּכֶּנֶת يُحكى أنّמְסוּפָּר حفلةמְסִיבָּה شاشةמָסָךְ يوافقמַסְכִּים, לְהַסְכִּים مسكين، مسكينةמִסְכֵּן, מִסְכְּנָה مسارמַסְלוּל يؤشّرמְסַמֵן, לְסַמֵן رحلة، رحلاتמַסָע ( ז ) , מַסָעוֹת مطعمמִסְעָדָה يكون لديه متّسع מַסְפִּיק, לְהַסְפִּיק من الوقت يكفي، تكفيמַסְפִּיק, מַסְפִּיקָה يحكيמְסַפֵּר, לְסַפֵּר ينتهيמִסְתַיֵים, לְהִסְתַיֵים ينظرמִסְתַכֵּל, לְהִסְתַכֵּל يُفضّلמַעֲדִיף, לְהַעֲדִיף ممتاز، ممتازةמְעוּלֶה, מְעוּלָה قليلמְעַט يُطيّرמֵעִיף, לְהָעִיף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר