עמוד:146

146 ב يأتيבָּא, לָבוֹא بالفِعْلבֶּאֱמֶת تفضّلבְּבַקָשָה بسببבִּגְלַל عادةًבְּדֶרֶךְ כְּלָל يفحصבּוֹדֵק, לִבְדוֹק يختارבּוֹחֵר, לִבְחוֹר يبكيבּוֹכֶה, לִבְכּוֹת يبنيבּוֹנֶה, לִבְנוֹת يركُلבּוֹעֵט, לִבְעוֹט يهربבּוֹרֵחַ, לִבְרוֹחַ بحذرבִּזְהִירוּת في الخارجבַּחוּץ بالتأكيدבֶּטַח زيارةבִּיקוּר مستشفًىבֵּית חוֹלִים مَقهًىבֵּית קָפֶה كم عمركَבֶּן כַּמָה البشرבְּנֵי אָדָם أبناء شبيبةבְּנֵי נוֹעַר بنايةבִּנְיָין معבְּעַד مشكلةבְּעָיָה كائن حيّבַּעֲלֵי חַיִים تقريبًاבְּעֵרֶךְ مَحْلבַּצוֹרֶת واضحבָּרוּר حنفيّةבֶּרֶז بِركةבְּרֵיכָה في الأسبوع الماضي בַּשָבוּעַ שֶעָבַר في السنة القادمةבַּשָנָה הַבָּאָה في السنة الماضيةבַּשָנָה שֶעָבְרָה بنتבַּת كم عمركِבַּת כַּמָה هنيئًاבְּתֵיאָבוֹן ג جبنةגְבִינָה سقفגַג كبير، كبيرةגָדוֹל, גְדוֹלָה גָדֵר ( נ' ) , سور، גְדֵרוֹת أسوار

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר