עמוד:10

10 11 . כִּתְבוּ בַּמַחְבֶּרֶת הוֹדָעָה לְחָבֵר אוֹ לַחֲבֵרָה עַל אֶחָד מֵהַנוֹשְׂאִים הָאֵלֶה . בַּהוֹדָעָה הִשְתַמְשוּ בְּמִסְפָּרִים : יֵש לִי י וֹ ם ה וּ לֶדֶת , וַאֲנִי ר וֹ צֶה / ר וֹ צָה לְהַזְמִי ן א וֹ תְךָ / א וֹ תָךְ לַמְסִי בָּה ! . . . אַתָה ז וֹ כֵר / אַתְ ז וֹ כֶרֶת שֶיֵש מִבְחָן בַּשָב וּ עַ הַבָּא ? . . . • אַתֶם מַסְבִּירִים לְחָבֵר אוֹ חֲבֵרָה מָה צָרִיךְ לִלְמוֹד לְמִבְחָן . . . . . . . • אַתֶם מַזְמִינִים חָבֵר אוֹ חֲבֵרָה לְיוֹם הַהוּלֶדֶת שֶלָכֶם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר