עמוד:2

ניהול תחום שפות | ד"ר נעמי גורבט ניהול היחידה לעברית לדוברי ערבית | אביטל דרורי ניהול הפיתוח | איילת רוז פיתוח וכתיבה | ענת גרין - רגן , איילת רוז , אורית אילן ייעוץ מדעי ופדגוגי | ד"ר עינת גונן התאמה תרבותית | ד"ר סוהר ריחאני בשאראת , אפאק יוניס אגבאריה עריכת לשון וניקוד | גלית גינסברג - גולדרייך ייעוץ ותרגומים לערבית | צאלח עלי סואעד עריכת מגדר | שרה אופק ניהול קריאטיבי | רקפת אביב עיצוב גרפי | קרן וגולן - סטודיו לעיצוב גרפי איורים | אביאל בסיל ראש צוות ספרים | רותי בטינגר הפקת עיצוב | מיכל אורון רחמין טיפול בזכויות יוצרים | טקסטים : נועה נתנאל , תמונות : לליב גל הבאה לדפוס | דניאל אשל תודה לכל מנהלי בתי הספר ולמורים שאפשרו לנו לבוא וללמוד מעבודתם בכיתות . ביקורים אלה והבנת הצרכים והרצונות תרמו מאוד לפיתוח הספר . תודה גם למורים ולמורות שהשתתפו בקבוצות המיקוד, קראו והעירו ותרמו מניסיונם המקצועי לטובת כלל המורים והתלמידים . הערה לגבי התרגומים בספר : התרגומים הם במשלב של הערבית הספרותית ( פוצחא ) ולפי כל כללי הדקדוק והתחביר במשלב לשוני זה . לצד הטקסטים מופיעים תרגומים של מילים, שמטרתם לסייע לתלמידים בהבנת הטקסט . תרגומים אלה מופיעים תמיד בהקשר של הטקסט . בסוף כל יחידה יש מילון . הפעלים במילון מוצגים בעברית בצורת עבר ושם פועל ובערבית מתורגמים בצורת גוף שלישי יחיד בעבר . זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) . © תשע״ט - 2019 . כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור, קריית משה רואו, קלאוזנר ,16 תל אביב 6901128 .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר