עמוד:159

159 מִ י ל וֹ ן " מְ דַ בְּ רִ י ם בְּ עִ בְ רִ י ת " לְ כִ י תָ ה ה سيرك، سيركاتקִרְקָס, קִרְקָסִים ר معظمרוֹב معظم الوقتרוֹב הַזְמַן روبوت، روبوتاتרוֹבּוֹט, רוֹבּוֹטִים روبوتيّةרוֹבּוֹטִיקָה فار غ، فارغةרֵיק, רֵיקָה طر يّ، طريّةרַךְ, רַכָּה ש يستلقيשוֹכֵב, לִשְכַּב يغرَقשוֹקֵעַ, לִשְקוֹעַ يغرسשוֹתֵל, לִשְתוֹל شجيرة، شجيراتשִׂיחַ, שִׂיחִים نومשֵינָה ثلجשֶלֶג انتبهשָׂם לֵב, לָשִׂים לֵב كلاكما، كلتاكُماשְנֵיכֶם, שְתֵיכֶן كلانا، كلتاناשְנֵינוּ, שְתֵינוּ شربשְתִייָה ת فرقة موسيقيّة، תִזְמוֹרֶת, תִזְמוֹרוֹת فرق موسيقيّة وظيفة، وظائفתַפְקִיד, תַפְקִידִים دواء، أدويةתְרוּפָה, תְרוּפוֹת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר