עמוד:3

בונים מבוכים ומציירים 113 אירועים, ריבוי תסריטים ועט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . בונים מבוך וחדר בריחה אירועים וריבוי תסריטים 114 ב . מציירים בכיף ציור בעט 126 ג . יוצרים גרפיטי מתרגלים לולאת חזור מספר פעמים 140 איפה רוב ? 147 תנאים וביטויים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . תיקונים בחדר הבריחה התנאי אם . . . אחרת והביטויים לא, וגם 148 ב . מחפשים את רוב ואת בוטית הביטוי או 154 ג . קודי מתקדם בשלבים הביטויים > ( קטן מ . . . ) ו- < ( גדול מ . . . ) 160 עכשיו כולם ביחד ! 167 מסרים בין דמויות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . צלחות מעופפות ריבוי דמויות 168 ב . הי הופ ! מסרים 178 סיפורים וחידונים 189 קלט מהמשתמש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . כותבים סיפורים קלט מהמשתמש 190 ב . בונים חידונים מתרגלים קלט מהמשתמש 198 5 6 7 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר