עמוד:14

התמצאות בלוחות 1 . לפניכם הדף של חודש כסלו מלוח השנה של תשע"ה : ענו על פי הלוח של כסלו תשע"ה : א . › באיזה יום בשבוע התחיל חודש כסלו ? › באיזה יום בשבוע נגמר חודש כסלו ? › כמה ימים היו בכסלו ? 2 . סבתא הזמינה את נכדותיה לערב לביבות ב-ל' בכסלו תשע"ה . סמנו את תאריך המפגש של סבתא בלוח . » באיזה יום בשבוע חל המפגש ? » מה מיוחד בערב זה ? » באיזה תאריך לועזי חל המפגש ? ה ״ ע ש ת ו ל כ ז׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳ י״די״גי״בי״אי׳ח׳ ט׳ כ״אכ׳י״טי״חי״זט״ו ט״ז כ״חכ״זכ״וכ״הכ״דכ״ב כ״ג א׳כ״ט ל׳ שבת שישיחמישירביעישלישישניראשו ה׳ד׳ג׳ב׳ א׳ נ ו ב מ ב ר - ד צ מ ב ר 4 1 0 2 92827262524232 30123456 31211101987 02918171615141 72625242322212 חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה בלוח הזה רואים גם תאריכים עבריים וגם תאריכים לועזיים . דיון כמה טורים יש בלוח ? מה כל טור מייצג ? מה כל שורה מייצגת ? ב . › באיזה יום בשבוע מתחיל חודש טבת ? › מה היה התאריך הלועזי באותו יום ? › באיזה תאריך מדליקים נר שמיני של חנוכה ? 2014 . 12 . 22 היום בחודש החודש השנה את התאריך הלועזי של המפגש אצל סבתא אפשר לכתוב גם כך : ( לפעמים כותבים את השנה בקיצור, כך : 14 . 12 . 22 . ) 14 א . לוח השנה העברי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר