עמוד:13

18 . רִבעון הוא כתב עת המתפרסם בכל רבע שנה, כלומר בכל שלושה חודשים . גיליון 1 של רבעון ״עולם ומלואו״ התפרסם בתחילת חודש טבת . באילו חודשים התפרסמו הגיליונות שלאחר מכן ? השלימו . רוצים לדעת עוד על הקשר שבין לוח השנה לסיבוב כדור הארץ סביב השמש ? קראו בעמוד ההעשרה ״שנת חמה ושנת לבנה״ ( עמוד 24 ) . גיליון 3 ע ו ל ם ו מ ל ו א ו ר בע ו ן לה עש ר ה ב נפ ל א ו ת ה בר י א ה חודש תשע"ד גיליון 2 ע ו ל ם ו מ ל ו א ו ר ב ע ו ן ל ה ע ש ר ה ב נ פ ל א ו ת הב רי אה חודש תשע"ד גיליון 1 ע ו ל ם ו מ ל ו א ו ר בע ו ן ל ה עש ר ה בנ פ ל א ו ת ה ב ר יא ה חודש טבת תשע"ד גיליון 4 ע ו ל ם ו מ ל ו א ו רב ע ו ן ל ה ע שר ה ב נ פ ל א ו ת הב רי אה חודש תשע"ה גיליון 5 ע ו ל ם ו מ ל ו א ו ר בע ו ן לה עש ר ה ב נ פ ל א ו ת ה ב ר י א ה חודש תשע"ה לוח השנה הלועזי נקבע על פי תנועת כדור הארץ סביב השמש . שנה היא משך הזמן שבו כדור הארץ משלים סיבוב שלם . 13 א . לוח השנה העברי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר