עמוד:179

179 2 . קראו את שתי הבעיות . » מתחו קו מכל בעיה אל תרגיל השרשרת המתאים לה . לגורילות יש סדר יום קבוע . הן אוכלות 14 שעות בשבוע ומשחקות 35 שעות בשבוע . כמה שעות ביום הגורילות מבלות באכילה ובמשחק ? בגן החיות יש ברֵכות של אמנונים וברכות של שפמנונים – 14 ברכות בסך הכול . בכל ברכת אמנונים יש 7 דגים, ובסך הכול יש 35 אמנונים . כמה ברכות שפמנונים יש בגן החיות ? » כתבו בעיה מילולית משלכם המתאימה לתרגיל הנותר ופתרו אותה . בעיה א פתרון בעיה בפתרון בעיה א בעיה ב = 7 : ) 35 + 14 ( = 7 : 35 – 14 = 14 + 7 : 35 » פתרו את שלושת התרגילים וכתבו את פתרונות שתי הבעיות . אני נעזר בשאלת הביניים . זה עוזר לי לפתור את הבעיה . ג . פתרון בעיות בעזרת תרגיל שרשרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר