עמוד:160

סימן ההתחלקות ב- 6 אם מספר מתחלק גם ב- 2 וגם ב- ,3 כלומר אם ספרת היחידות שלו היא זוגית וסכום ספרותיו מתחלק ב- ,3 המספר מתחלק ב- 6 . 4 . כתבו את סימן ההתחלקות ב- 3 : כתבו את סימן ההתחלקות ב- 2 : 5 . היעזרו בסימני ההתחלקות, סמנו V או X בטבלה וקבעו אם המספרים מתחלקים ב- 6 . האם ספרת האם סכום הספרות היחידות זוגית ? האם המספר מתחלק ב- 3 ? מתחלק ב- 6 ? 98 144 765 202 281 300 303 404 402 5,010 5,300 ד . סימן ההתחלקות ב- 6 160

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר