עמוד:157

ב ג א 7 . בכל קרון ברכבת ההרים יש מקום ל- 9 אנשים . מה יכול להיות מספר האנשים ברכבת כשהיא מלאה ? הקיפו את האפשרויות המתאימות . 93108 301691432303 198 8 . האם 180 מתחלק ב- 9 ? בכל סעיף השלימו מספרים מתאימים שונים, אם אפשר . + = 180 + = 180 אינו מתחלק אינו מתחלק ב- 9אינו מתחלק ב- 9אינו מתחלק ב- 9ב- 9 + = 180 + = 180 אינו מתחלק אינו מתחלק ב- 9 מתחלק ב- 9 מתחלק ב- 9ב- 9 + = 180 + = 180 מתחלק מתחלק ב- 9מתחלק ב- 9מתחלק ב- 9ב- 9 באיזה סעיף אין מספרים מתאימים ? דיון נסו להסביר . ג . סימן ההתחלקות ב- 9 157

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר