עמוד:151

יוצא מן הכלל 6 . השלימו ספרות שונות כך שיתקבלו מספרים המתאימים לתיאורים . ב ד א ג מספרים המתחלקים ב- 3 : מספרים המתחלקים ב- 3 : מספרים שאינם מתחלקים ב- 3 : מספרים שאינם מתחלקים ב- 3 : 35 35 7 7 35 35 7 7 35 7 35 7 א . מתחו קו מכל מספר אל הקבוצות המתאימות . האם מצאתם ארבעה מספרים השייכים לשתי הקבוצות ( כולל המספר שלכם ) ? בדיקה שווה לספר ת ה מ א ו ת ש ל ה ם להם מספרים שספר ת ה י ח י ד ו ת מספרים המתח ל ק י ם ב- 3 ש ב . כתבו מספר נוסף השייך לשתי הקבוצות : 5251,233 919 5,454292 141515 ב . סימן ההתחלקות ב- 3 151

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר