עמוד:153

ב ג א 9 . האם 105 מתחלק ב- 3 ? בכל סעיף השלימו מספרים מתאימים שונים, אם אפשר . 8 . בכל קרון ברכבת ההרים יש מקום ל- 3 אנשים . מה יכול להיות מספר האנשים ברכבת כשהיא מלאה ? הקיפו את האפשרויות המתאימות . 117231 77 168 129 79 65 + = 105 + = 105 אינו מתחלק אינו מתחלק ב- 3 מתחלק ב- 3 מתחלק ב- 3ב- 3 + = 105 + = 105 אינו מתחלק אינו מתחלק ב- 3אינו מתחלק ב- 3אינו מתחלק ב- 3ב- 3 + = 105 + = 105 מתחלק מתחלק ב- 3מתחלק ב- 3מתחלק ב- 3ב- 3 דיון באיזה סעיף אין מספרים מתאימים ? ב . סימן ההתחלקות ב- 3 153

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר