עמוד:142

א ב 8 . פתרו את הבעיות . 9 . פתרו . א = 2 × 0 × 9 × 8 4 1 + 37 + 16 + 57 + 4 ב = 6 ג = 42 + 41 + 60 + 59 + 58 בתרגיל שיש בו רק פעולות כפל או רק פעולות חיבור מותר לשנות את תזכורת סדר המספרים ולהוסיף סוגריים בכל מקום שרוצים . נפתלי אוהב לרוץ . הוא הקיף 7 פעמים מגרש בצורת ריבוע שאורך הצלע שלו הוא 25 מ' . כמה מטרים הוא רץ ? עמוס אוהב לקרוא בספר מדי ערב . לפניכם מספר הדקות שהוא קרא בכל יום . חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : כמה זמן קרא עמוס ? נסו לחשוב באיזה סדר נוח לחבר את המספרים . יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון 219101811מספר הדקות סדר הפעולות 142 שוב חישוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר