עמוד:130

32 . פתרו את הבעיות . א בתלמוד תורה יש 18 כיתות, 27 תלמידים בכל כיתה . כמה תלמידים יש בתלמוד תורה ? תלמידים . ב בכיתה יש 2 ארונות, ובכל ארון 10 מדפים . על כל מדף יש 14 ספרים . כמה ספרים יש בכיתה ? ספרים . ג בבניין בבית המורה יש 15 חדרים, ובכל חדר 30 כיסאות . 2 מהכיסאות בכל חדר שמורים למרצות, והשאר הם כיסאות למשתלמות . כמה כיסאות למשתלמות יש בבניין ? כיסאות . ד בקופות הצדקה יש מטבעות של 5 שקלים : בקופה אחת יש 20 מטבעות . מספר המטבעות שיש בקופה השנייה גדול פי 4 . כמה כסף יש בשתי הקופות בסך הכול ? שקלים . ה חנות קיבלה ממפעל העוגיות 1,000 עוגיות ארוזות ב- 25 קופסאות, אותו מספר עוגיות בכל קופסה . כמה עוגיות היו בכל קופסה ? עוגיות . חישוב : חישוב : חישוב : חישוב : חישוב : ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג 130

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר