עמוד:126

26 . פתרו את המשוואה . אפשר להיעזר בתבנית . ג 1,000 = 5 × ד 4 = : 96 ה 204 = 6 : ו 25 = : 175 ה ל פ כ מ ם י מ ר גו 3 124 א 124 = 3 : ב 68 = × 4 ה ל פ כ מ ם י מ ר גו 68 4 = 124 × 3 = 4 : 68 פתרון המשוואה פתרון המשוואה הוא תוצאת התרגיל הוא תוצאת התרגיל פינת הבלש בכל קומה בבניין יש ארבע דירות . הדירות ממוספרות לפי הסדר . מנקה החלונות מנקה בכל פעם טור אחד של חלונות . היום הוא מנקה את הטור של דירה מספר 3 . אילו מהדירות האלה הוא ינקה היום ? הקיפו . 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 דירה 39 דירה 45 דירה 43 דירה 50 . . ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג 126

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר