עמוד:124

21 . לפניכם שלושה תרגילים : 22 . לפניכם שלושה תרגילים : ענו בלי לפתור . א . לאיזה תרגיל התוצאה הקטנה ביותר ? ב . לאיזה תרגיל התוצאה הגדולה ביותר ? ג . איך ידעתם ? הסבירו : ד . פתרו ובדקו את תשובותיכם . ענו בלי לפתור . א . לאיזה תרגיל התוצאה הקטנה ביותר ? ב . לאיזה תרגיל התוצאה הגדולה ביותר ? ג . איך ידעתם ? הסבירו : ד . פתרו ובדקו את תשובותיכם . 23 . » בלי לפתור, השלימו > או < . » בחרו אחד מהסעיפים, פתרו את התרגילים ובדקו אם השלמתם נכון . א 7 : 189 3 : 189 ד 50 : 950 50 : 800 ב 9 × 24 24 × 6 ה 4 × 1,024 4 : 1,024 ג 9 : 117 9 : 189 ו 4 : 288 8 : 288 6 : 144 9 : 144 3 : 144 6 : 78 6 : 102 6 : 84 ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג 124

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר