עמוד:121

17 . אליעזר ואברהם רוצים לפתור את התרגיל = 4 : 104 . לשם כך הם מפלגים את 104 למספרים שקל להם לחלק ב- 4 . א . השלימו את המספרים החסרים בפתרונות של אליעזר ושל אברהם . ב . פלגו בדרך שונה ופתרו . עם המורה אליעזר אברהם = 4 : 44 + 4 : 60 = 4 : 104 44 + 60 44 60 = 4 : 104 אני מפלג כך : אני מפלג כך : 4 4 • באיזו דרך פילגתם ? האם בכל הדרכים התקבלה אותה תוצאה ? דיון • האם היו דרכים שהיו לכם קלות יותר או קשות יותר לפתרון ? = 4 : 4 + 4 : 20 + 4 : 80 = 4 : 104 4 + 20 + 80 4 20 80 4 ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג 121

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר