עמוד:112

2 . פתרו בעזרת פילוג . אפשר להיעזר בציורי מלבנים . 3 . פתרו את הבעיות . אפשר להיעזר בציורי מלבנים . א = 24 × 8 ב = 3 × 36 ג = 5 × 94 ג יצחק בן 5 . שכן שלו מבוגר ממנו פי 16 . בן כמה השכן ? בן כמה היה השכן של יצחק כשהוא נולד ? חישוב : חישוב : א בחניון יש 5 קומות . בכל קומה חונות 38 מכוניות . כמה מכוניות חונות בכל החניון ? חישוב : תשובה : ב מתחילת שנת הלימודים עברו 22 שבועות . כמה ימים עברו מתחילת שנת הלימודים ? חישוב : תשובה : ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג 112

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר