עמוד:109

א גב 16 . השלימו . 17 . השלימו שתי אפשרויות שונות בכל סעיף וכתבו תרגיל מתאים לכל אפשרות . דוגמה 10 בדוגמה בפעילות 16 מתאים גם התרגיל 400 = __ 40 . פי כמה 400 גדול מ- 40 ? המספר הגדול : המספר הקטן : פי כמה ? 400 40 10 תרגיל : פי 10 10 = 40 : 400 פי כמה 30 קטן מ- 3,000 ? המספר הגדול : המספר הקטן : פי כמה ? תרגיל : איזה מספר גדול מ- 10 פי 15 ? המספר הגדול : המספר הקטן : פי כמה ? תרגיל : איזה מספר קטן מ- 120 פי 30 ? המספר הגדול : המספר הקטן : פי כמה ? תרגיל : ב א 1,200 גדול מ- פי . תרגיל : 1,200 גדול מ- ב- . תרגיל : 1,200 גדול מ- פי . תרגיל : 1,200 גדול מ- ב- . תרגיל : ג . אחד הגורמים הוא עשרות שלמות, מאות שלמות או אלפים שלמים 109

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר