עמוד:107

14 . פתרו את תרגיל החילוק . אפשר להיעזר בפתרון משוואת כפל מתאימה . = 80 : 640 = × = 300 : 6,000 = × = 130 : 2,600 = × = 80 : 800 = × = 10 : 450 = × = 4,000 : 80,000 = × ב ד ו ח י יב א ג ה ז ט יא = 37 : 3,700 = × = 60 : 1,200 = × = 7 : 3,500 = × = 80 : 7,200 = × = 100 : 5,000 = × = 15 : 3,000 = × 3,700 37 ג . אחד הגורמים הוא עשרות שלמות, מאות שלמות או אלפים שלמים 107

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר