עמוד:106

13 . באיזו משוואת כפל אפשר להיעזר כדי לפתור את התרגיל = 40 : 3,600 ? המשוואה : פתרו את המשוואה ופתרו בעזרתה את תרגיל החילוק . פתרון תרגיל חילוק בעזרת משוואת כפל 12 . השלימו . באיזו משוואת כפל מפעילות 12 אפשר להיעזר כדי לפתור את תרגיל החילוק ______ = 32 : 640 ? איך פותרים את התרגיל בעזרת המשוואה ? דיון בא ג 26 = × 26 260 = × 26 2,600 = × 26 2,600 = × 260 45 = × 9 4,500 = × 9 450 = × 90 4,500 = × 900 64 = × 32 640 = × 32 640 = × 320 6,400 = × 320 ג . אחד הגורמים הוא עשרות שלמות, מאות שלמות או אלפים שלמים 106

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר