עמוד:99

39 . השלימו את התרגילים שאפשר להשלים . א = 145 : 145 ז 4 = 0 × ב = 49 : 0 ח 2,000 = 1 + ג = 1 - 900 ט = 0 : 132 ד 300 = - 300 י = 1 : 75 ה = 0 : 8 יא = 9 : 0 ו = 80 + 0 יב 0 = 0 × 40 . בכל סעיף השלימו + או - או × או : כך שיתקבל תרגיל פתור נכון . דיון באילו תרגילים אפשר להשלים יותר מסימן אחד ? גבא 130 = 10 120 12 = 10 120 110 = 10 120 1,200 = 10 120 112 = 1 111 0 = 0 111 110 = 1 111 111 = 1 111 0 = 0 1 1 = 1 1 0 = 1 0 2 = 1 1 ב . אחד הגורמים הוא 10 , 100 או 1,000 - חזרה והעמקה 99

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר