עמוד:96

האם המספר 710 מתחלק ב- 100 ? = 100 : 710 האם המספר 3,004 מתחלק ב- 100 ? = 100 : 3,004 לא 30 4 ) ( שארית האם המספר 1,009 מתחלק ב- 10 ? = 10 : 1,009 האם המספר 4,400 מתחלק ב- 10 ? = 10 : 4,400 האם המספר 2,600 מתחלק ב- 1,000 ? = 1,000 : 2,600 31 . א . כתבו מספרים המתחלקים גם ב- 10 וגם ב- 100 : מה משותף להם ? ב . האם יש מספרים המתחלקים ב- 10 ואינם מתחלקים ב- 100 ? אם כן, כתבו דוגמאות : אם לא, הסבירו מדוע : ג . האם יש מספרים המתחלקים ב- 100 ואינם מתחלקים ב- 10 ? אם כן, כתבו דוגמאות : אם לא, הסבירו מדוע : 32 . ענו על השאלות ופתרו את התרגילים . דוגמה ד ג ב א ב . אחד הגורמים הוא 10 , 100 או 1,000 - חזרה והעמקה 96

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר