עמוד:93

24 . פתרו . 25 . ענו על השאלות . 26 . א . בכמה אריזות של 10 תפוזים אפשר לארוז 1,240 תפוזים ? ב . בכמה אריזות של 100 תפוזים אפשר לארוז 1,240 תפוזים ? הסבירו : א = 10 : 240 ו = 100 : 700 ב = 10 : 310 ז = 100 × 27 ג = 10 × 120 ח = 10 : 1,200 ד = 1,000 : 10,000 ט = 100 : 3,700 ה = 100 × 12 י = 1,000 × 31 א . בכמה אריזות של 10 תפוחים אפשר לארוז 120 תפוחים ? תרגיל : ב . בכמה אריזות של 10 תפוחים אפשר לארוז 300 תפוחים ? תרגיל : ג . בכמה אריזות של 100 תפוחים אפשר לארוז 2,000 תפוחים ? תרגיל : אם התלמידים בוחרים לענות על השאלות בעזרת תרגילי כפל, יש לקבל את תשובותיהם . 20 לדוגמה, בסעיף ג של פעילות 25 מתאים גם תרגיל הכפל הזה : 2,000 = 100 × ___ אתגר ב . אחד הגורמים הוא 10 , 100 או 1,000 - חזרה והעמקה 93

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר