עמוד:92

21 . פתרו . א למאיר הקופאי היו בקופה אחת 20 שטרות של 100 שקלים, ובקופה השנייה 18 שטרות של 100 שקלים . כמה כסף היה בשתי הקופות יחד ? ב בחודש אדר היו בקופה של מאיר 1,200 שקלים בשטרות של 100 שקלים . כמה שטרות היו בקופה ? 22 . פתרו . א = 100 : 100 ה = 10 : 120 ב = 100 : 400 ו = 100 : 5,700 ג = 10 : 300 ז 92 = : 9,200 ד = 10 : 50 ח 400 = : 4,000 = 100 : 3,000 = 30 : 3,000 = 10 : 250 = 25 : 250 23 . פתרו את התרגיל הראשון בכל סעיף והיעזרו בו כדי לפתור את התרגיל השני . בא חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : ב . אחד הגורמים הוא 10 , 100 או 1,000 - חזרה והעמקה 92

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר