עמוד:84

6 . כשמתחילים מ- ,0 באיזה גודל של קפיצות שוות אפשר להגיע לכל מספר ? הקיפו את כל התשובות האפשריות . 4 . ענו על השאלות והשלימו את התרגילים . א . בכמה קפיצות של 1 מגיעים מ- 0 ל- 1,000 ? ב . בכמה קפיצות של 10 מגיעים מ- 0 ל- 1,000 ? ג . בכמה קפיצות של 100 מגיעים מ- 0 ל- 1,000 ? ד . בכמה קפיצות של 1,000 מגיעים מ- 0 ל- 1,000 ? 1,000 = 1 × 1,000 = 10 × 1,000 = 100 × 1,000 = 1,000 × 5 . היעזרו בישר המספרים, ענו על השאלות והשלימו את התרגילים . 8,000 6,000 4,000 7,0002,000 5,000 3,000 1,000 0 א . בכמה קפיצות של 1,000 מגיעים מ- 0 ל- 8,000 ? ב . בכמה קפיצות של 100 מגיעים מ- 0 ל- 8,000 ? ג . בכמה קפיצות של 10 מגיעים מ- 0 ל- 8,000 ? ד . בכמה קפיצות של 1 מגיעים מ- 0 ל- 8,000 ? 8,000 = 1,000 × 8,000 = 100 × 8,000 = 10 × 8,000 = 1 × א 1 10 100 1,000 למספר 3,500 ב 1 10 100 1,000 למספר 7,640 ג 1 10 100 1,000 למספר 2,062 ד 1 10 100 1,000 למספר 4,020 ב . אחד הגורמים הוא 10 , 100 או 1,000 - חזרה והעמקה 84

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר