עמוד:74

2 . לפניכם טבלת כפל . ז . היעזרו בטבלה שהשלמתם ופתרו . = 35 × 33 33 32 31 × 1,056 33 34 ה . בכמה תוצאת התרגיל 32 × 34 קטנה מתוצאת התרגיל 33 × 34 ? ב- ו . כתבו תרגיל כפל שתוצאתו קטנה ב- 31 מתוצאת התרגיל 31 × 34 : = × א . מה גודל הקפיצה בין המכפלות שבטור של הגורם 32 ? השלימו את הטור . ב . מה גודל הקפיצה בין המכפלות שבשורה של הגורם 33 ? השלימו את השורה . ג . השלימו את כל הטבלה . ד . היעזרו בטבלה שהשלמתם ופתרו . = 33 × 33 = 31 : 1,054 74 א . קשרים בין תרגילים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר