עמוד:68

100 ס"מ = 1 מטר ( ובקיצור 1 מ' ) 1,000 מ׳ = 1 קילומטר ( ובקיצור 1 ק"מ ) תזכורת 2 . השלימו את הטבלאות . 3 . השלימו מספרים מתאימים . 4 . השלימו יחידות מידה מתאימות ( מ"מ, ס"מ, מ' או ק"מ ) . קילומטריםמטרים 5,000 2 500 90 מטריםסנטימטרים 400 3 1 2 1,000 5 . לפניכם איור מוקטן של תמרור בצורת משולש שווה צלעות . היקף התמרור הוא 1 מ' ו- 80 ס"מ . מה אורך צלע אחת שלו ? 5 > 4,000 60 < 3 ב א א מ׳ < ס״מ ג ק״מ < מ׳ ב מ׳ > ס״מ ד ק״מ > מ׳ 200 = 2 ג מדידת אורך והיקף 68 שוב חישוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר