עמוד:64

= . < או > או 3 . השלימו 10 1 20 7 ה 2 11 12 1 ג 12 1 4 א 10 1 2 7 4 10 ו 8 2 11 3 ד 3 3 9 ב 4 1 . סדרו את המספרים לפי גודלם . 2 . פתרו . היעזרו במקלות השברים . 7 3 - 9 2 ה = 9 1 + 3 א = 1 3 2 1 - 23 + 3 7 ו = 1 3 5 + 9 ב = 9 1 4 + 3 1 - 2 ז = 9 ג = 3 7 2 - 9 1 ח = 3 5 - 2 9 ד = 9 ) 9 ( הגדול הקטן ביותר ביותר 4 7 7 4 9 3 20 20 8 1 3 3 2 64 בדקו את עצמכם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר