עמוד:62

12 . פתרו את הבעיות . בא 3 חבילת במשרד משתמשים ב- 4 קפה בכל יום . כמה קפה צורכים במשרד ב- 5 ימים ? לצביעת כל כיתה בבית הספר 2 דלי צבע . כמה משתמשים ב- 3 דליי צבע דרושים לצביעת 6 כיתות ? 13 . השלימו . 1 ( × 2 1 + 9 1 ד = ) 9 1 + 2 א = 2 × 4 1 = ) + ( - 5 1 × 3 - 4 ה 4 4 ב = 3 1 3 2 ( - 3 ו 0 = ) - ( - 5 ג = ) 2 - 4 דג 1 נר . בכל שעה נמס 3 1 חבילת נייר לכמה שעות יספיק הנר ? במשרד משתמשים ב- 5 בכל יום . לכמה ימים תספיק חבילת נייר אחת ? חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : ז . כפל שלם בשבר 62

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר