עמוד:49

7 3 - 8 א = 4 3 1 - 4 ב = 8 1 1 + 4 ג = 8 5 1 - 8 ד = 4 3 2 + 4 ה = 8 2 7 - 3 ו = 12 1 1 - 3 ז = 12 1 5 + 3 ח = 12 11 1 - 12 ט = 3 1 2 + 12 י = 3 3 . פתרו בעזרת מקלות השברים . 4 . א . במאפייה נשארו שתי עוגות . 3 עוגה . 7 עוגה, ומשפחת שפיר הזמינה 8 משפחת טל הזמינה 4 האם אפשר לספק את שתי ההזמנות ? הסבירו : ב . במאפייה נשארו שתי עוגות . 1 עוגה . 4 עוגה, ומשפחת שקד הזמינה 1 10 משפחת אהרון הזמינה 5 האם אפשר לספק את שתי ההזמנות ? הסבירו : ו . חיסור שברים – מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 49

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר