עמוד:54

פינת הבלש 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 בכל קומה בבניין יש ארבע דירות . הדירות ממוספרות לפי הסדר . השלימו את מספרי הדירות המסומנות בצהוב . 80 20 17 + 10 2 ה = 17 3 + 5 א = 3 7 2 - 7 10 ו = 4 6 - 5 ב = 6 1 2 + 3 4 3 + 5 1 ז = 5 2 + 2 8 2 - 9 ג = 9 3 5 + 6 4 ח = 10 3 - 1 ד = 1 13 . פתרו את התרגיל . 14 . פתרו . דיון כיצד פתרתם ? 9 8 - 13 + 8 = 5 ו . חיסור שברים – מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 54

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר