עמוד:50

5 . השלימו מונים שונים בכל סעיף ופתרו . 6 . פתרו . 1 1 + 2 ה = 12 1 5 - 2 7 ו = 7 1 - 2 ז = 8 1 5 + 2 ח = 6 5 1 - 12 א = 4 2 2 + 3 ב = 6 7 1 - 9 ג = 3 2 1 - 3 ד = 12 7 . פתרו . 7 2 - 9 א = 3 7 2 + 9 ב = 3 7 1 - 10 ה = 2 7 1 + 10 ו = 2 1 1 - 4 ג = 12 1 1 + 4 ד = 12 1 1 - 3 ז = 6 1 1 + 3 ח = 6 ב א 1 - 3 1 = 9 - 3 = 9 - 9 = 3 - 9 = 3 ו . חיסור שברים – מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 50

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר