עמוד:47

9 . כתבו כל שבר בטור המתאים בטבלה ופתרו את התרגילים . 10 . השלימו מונים כך שיתקבלו שני תרגילים שונים בכל סעיף, ופתרו אותם בעזרת מקלות השברים . 1 3 4 9 310 10 3 8 7 4 8 התוצאה קטנה מ- 1התוצאה גדולה מ- 1 1 1 = + 2 = + 2 1 1 = + 2 = + 2 1 1 = + 2 = + 2 ג ב א + 3 = 12 מספר + 3 גדול מ- 1 = 12 מספר גדול מ- 1 + 3 = 12 מספר + 3 קטן מ- 1 = 12 מספר קטן מ- 1 + 3 1 = 12 + 3 1 = 12 ה . חיבור שברים – מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 47

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר