עמוד:44

• מדוע פתרה מיכל את התרגיל בעזרת מקל העשיריות ? • האם אפשר לראות עשיריות על מקל החמישיות ? • האם אפשר לראות חמישיות על מקל העשיריות ? דיון 5 . פתרו בעזרת מקלות השברים . שימו לב למכנים של השברים ובחרו את מקלות השברים המתאימים . 3 1 + 4 2 ד = 8 3 + 3 = 12 6 1 + 9 5 ה = 3 1 + 6 א = 2 1 1 + 2 2 ו = 12 4 + 3 ב = 9 3 1 + 8 9 ז = 4 1 + 10 ג = 2 8 3 + 12 11 = 12 12 מיכל פתרה כך : 2 . 1 + 5 3 . היעזרו במקלות השברים ונסו לפתור את התרגיל = 10 2 1 + 5 4 = 10 1 + 510 = 1010 2 4 = 5 10 4 1 1010 4 . פתרו בעזרת מקלות השברים . 1 1 + 10 1 ג = 5 3 + 5 א = 10 3 3 + 5 2 ד = 10 2 + 10 ב = 5 מיכל דוגמה עם המורה ה . חיבור שברים – מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 44

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר