עמוד:39

16 . הציעו שתי אפשרויות להשלמת כל המספרים החסרים בלוח החיבור . אתגר 17 . כתבו בכל סעיף שני תרגילים שונים כך שתתקבל התוצאה הנתונה . כתב סתרים - צורות במקום מספרים 18 . השלימו > או < או = . 2 2 - 3 1 + ג - 1 3 1 + 3 א 6 1 - 3 - 2 1 + ד 6 1 - 1 2 ב 1 2 + 2 1 5 4 5 + 2 1 5 4 5 ג ב א 1 = - + 1 = - + 1 20 1 20 1 = - 1 = - 1 20 1 20 1 = + 1 = + 1 20 1 20 ד . חיסור שברים – המכנים שווים 39

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר