עמוד:34

4 . פתרו . אפשר להיעזר במקלות השברים או בציורים . דוגמה 3 1 - 2 4 התרגיל : = 1 4 בונים במקלות השברים . 1 . מוחקים 1 4 3 1 - 2 24 = 1 24 , ולכן : 1 4 נשארו 1 4 3 2 4 5 3 - 1 7 4 ז = 7 4 - 2 7 3 ד = 1 7 2 - 2 5 א = 1 5 1 - 1 13 ח = 11 4 - 20 7 ה = 20 1 - 10 ב = 10 4 1 - 2 5 5 ט = 1 5 4 ו = 2 - 2 6 3 - 1 10 ג = 1 10 5 . נסו לפתור את תרגילי החיסור בעזרת מקלות השברים או בעזרת ציורים . השוו בין שני התרגילים : איזה תרגיל קל יותר לפתור ? מדוע ? דיון 2 1 - 2 3 א = 3 1 2 - 2 3 ב = 3 ד . חיסור שברים – המכנים שווים 34

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר