עמוד:29

7 . פתרו . אפשר להיעזר במקלות השברים או בציורים . 9 . שתי משפחות אכלו פשטידה : 7 פשטידות . 5 פשטידות, והמשפחה של תמר אכלה 1 8 המשפחה של אלישבע אכלה 1 8 כמה פשטידות אכלו שתי המשפחות יחד ? תרגיל : דוגמה 3 4 + 2 5 1 ה = 1 5 א = 1 + 1 2 2 4 + 1 5 1 ו = 5 2 + 2 4 ב = 1 4 1 1 + 1 2 3 ז = 2 2 1 + 1 4 ג = 4 5 + 1 3 ח = 6 9 + 10 ד = 1 10 = . < או > או 8 . השלימו 1 2 + 3 1 1 3 1 ד 2 3 1 + 16 + 36 6 א 6 4 4 + 1 5 2 + 2 ה 3 1 5 18 9 ב 9 1 1 + 4 2 1 ו 8 3 2 3 + 2 10 3 10 ג 2 10 4 3 + 1 9 = 1 9 7 2 9 ג . חיבור שברים – המכנים שווים 29 2 7 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר