עמוד:28

פינת הבלש גבא 1 1 = + 11 3 1 = + 1 = + 1 1 = + 11 3 1 = + 1 = + 6 . כתבו תרגילי חיבור שונים שהתוצאה שלהם היא 1 . 5 . השלימו מונים מתאימים ופתרו . בפעילות 5 אפשר לכתוב תוצאה גדולה מ- 1 שהיא שבר או מספר מעורב . התוצאה קטנה מ- 1התוצאה שווה ל- 1התוצאה גדולה מ- 1 2 א + 9 2 = 9 + 9 2 = 9 + 9 = 9 ב 7 + 10 7 = 10 + 10 7 = 10 + 10 = 10 ג 1 + 3 1 = 3 + 3 1 = 3 + 3 = 3 צבעו את החרוזים כך שיתאימו למחרוזת . 7 4 1 10 16 13 464483 45 5 2 8 11 14 6 3 9 15 12 41 4039 ג . חיבור שברים – המכנים שווים 28

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר