עמוד:26

יוצא מן הכלל 2 . פתרו . אפשר להיעזר במקלות השברים או בציורים . 3 . פתרו את תרגילי השרשרת . 7 2 + 9 2 ו = 9 1 + 6 א = 6 4 4 + 7 2 ז = 7 2 + 3 ב = 3 1 1 + 2 3 ח = 2 4 + 5 ג = 5 11 5 + 12 3 ט = 12 2 + 4 ד = 4 7 7 + 8 5 י = 8 6 + 10 ה = 10 4 4 + 410 + 10 1 ג = 10 2 + 37 + 7 א = 7 3 3 + 24 + 4 4 ד = 4 3 + 25 + 5 ב = 5 איזה מספר יוצא דופן ? הקיפו אותו . נימוק : האם יש אפשרויות נוספות ? דוגמה 3 5 + 7 = 7 1 1 8 7 = 7 3 5 7 7 1,140 205 14,100 311 105 ג . חיבור שברים – המכנים שווים 26

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר