עמוד:24

מה אנחנו יודעים על שלושה רבעים ? כתבו שלושה רבעים במספר : כתבו שברים קטנים משלושה רבעים : כתבו שברים השווים לשלושה רבעים : כתבו שברים גדולים משלושה רבעים וקטנים מ- 1 : המונה : המכנה : סרטטו צורה וצבעו שלושה רבעים ממנה . אלי סרטט צורה וגזר ממנה שלושה רבעים . זה החלק שגזר : מה יכולה להיות הצורה שסרטט אלי ? סרטטו שתי אפשרויות . ב . השוואת שברים 24

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר