עמוד:22

כתב סתרים - צורות במקום מספרים 28 . הנה מספרים המסודרים לפי גודלם . השלימו מספרים במקומות החסרים . אפשר להיעזר במקלות השברים . 2 1 3 1 4 2 3 1 2 2 9 הקטן ביותר ה ג ד ו ל ביו ת ר 29 . אילו מספרים מתאימים לצורה ? כתבו שלוש אפשרויות שונות . 2 = 30 . השלימו > או < או = . 7 5 ד 6 4 ג 2 8 ב 8 א 4 = = = 2 1 > > 0 5 ב . השוואת שברים 22

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר