עמוד:20

4 ? 7 או 5 22 . א . איזה שבר גדול יותר : 8 הסבירו : ב . בדקו את תשובתכם בעזרת מקלות השברים . 3 4 8 9 8 3 9 4 23 . השלימו > או < או = . בשני המקלות יש חלק אחד שאינו צבוע, אבל במקל התשיעיות החלק שאינו צבוע 8 גדול יותר . קטן יותר, ולכן 9 24 . השלימו > או < או = . היעזרו במקלות השברים . 10 6 11 7 ה 7 8 8 5 ג 9 7 6 א 8 1 19 2 11 ו 20 2 12 9 ד 3 4 10 ב 5 25 . כתבו מספרים גדולים מ- 1 וקטנים מ- 2 . א > 1 שבר > 21 > שבר 2 > ב > 1 מספר מעורב > 21 > מספר מעורב 2 > עם המורה ב . השוואת שברים 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר