עמוד:18

א ב 17 . השלימו מונים ומכנים מתאימים . 18 . השלימו > או < או = . היעזרו בהשוואת השברים לחצי . 19 . צביקה צבע את הקיר כך : איזה חלק מהקיר צבוע ? הקיפו את השבר המתאים . 7 2 10 5 8 7 20 3 ה 12 7 10 3 ג 8 7 8 א 10 8 10 16 3 ו 20 5 5 4 ד 12 3 8 ב 12 הסבירו : 1 < 2 16 1 1 7 < 12 7 < 72 < 2 1 < 2 1 16 < 2 16 אתגר 1 1 גדול מ- 2 קטן מ- 2 ב . השוואת שברים 18

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר