עמוד:14

מה אנחנו יודעים על חמישית ? כתבו חמישית במספר : כתבו שבר השווה לחמישית : כתבו שברים גדולים מחמישית : כתבו שברים קטנים מחמישית : צבעו חמישית מכל צורה . המונה : המכנה : 5 ס״מ 2 ס ״ מ סרטטו צורה וצבעו חמישית ממנה . ב . השוואת שברים 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר