עמוד:13

6 . השלימו . א 1 1 85 היעזרו במקלות השברים והשלימו > או < . ב היעזרו בסעיף א והשלימו > או < . 2 2 45 48 85 כיצד אפשר להיעזר ב סעיף א כדי להשלים את סעיף ב ? דיון 7 . הנה זוגות שברים שהמונים שלהם שווים . השלימו > או < או = . 7 7 6 3 ז 3 3 3 3 ד 2 3 5 א 7 0 0 8 4 ח 12 4 7 1 ה 5 1 9 ב 10 1 1 15 5 ט 30 5 4 5 ו 2 5 8 ג 3 8 . כתבו מכנים מתאימים בכל סעיף . 100 100 < 5 ג 7 ב 5 > א 7 < עם המורה ב . השוואת שברים 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר