עמוד:7

4 . היעזרו במקלות השברים שבמארז האבזרים, 1 והשלימו את הטבלה . חפשו שברים השווים ל- 3 אם אין שבר מתאים, סמנו X . 1 המקל שבר השווה ל- 3 X חצאים שישיות רבעים א חמישיות ב תשיעיות ג ד 12 2 . 5 . כתבו שלושה שברים השווים ל- 3 6 . היעזרו במקלות השברים והשלימו . אם אין מונה מתאים, Xונמס . 2 2 = 3 2 = 3 = 3 3 = 4 3 ד 6 = 4 3 ג 8 = 4 3 ב 10 = 4 א 12 2 6 דוגמאות 7 א . חזרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר